Regulament

Regulamentul competitiei Spring SuperBlog 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI OBIECTIVELE COMPETITIEI
 
 1.1. Competitia Spring SuperBlog 2017, denumita in continuare Competitia, este organizata de agentia de marketing si comunicare online SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, avand contul nr. RO18BPOS70106423062RON01, deschis la BANCPOST, Suc. Militari, telefon si fax (021) 430.07.47, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentata legal de Albert Budica, in calitate de administrator, denumita in cele ce urmeaza Organizator.
 1.2. Spring SuperBlog 2017 are drept obiectiv desemnarea si premierea celor mai creativi bloggeri participanti in cadrul competitiei. Modalitatea de desfasurare a competitiei Spring SuperBlog 2017, premiile si mecanismul de acordare a acestora castigatorilor sunt prezentate in cadrul prezentului regulament.
 1.3. Prezentul regulament se poate consulta online pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu, cat si pe suport fizic, la sediul Organizatorului.
 
SECTIUNEA 2. PARTICIPANTI SI CONDITII DE ELIGIBILITATE
 
2.1. Competitia se adreseaza tuturor persoanelor cu varsta de minimum 14 ani, care detin un site personal, denumit in continuare blog, avand o vechime de minimum 3 luni si cel putin 20 de articole publicate, indiferent de tematica si/sau traficul de vizitatori. Pot participa si bloggerii romani stabiliti peste hotare, cu conditia ca blogul cu care participa sa fie redactat in limba romana si, in cazul in care castiga vreun premiu, acesta sa poata fi expediat la o adresa din Romania.
2.2. Este interzisa participarea angajatilor societatii organizatoare, a angajatilor si reprezentantilor companiilor sponsori sau parteneri media ai competitiei si a rudelor de gradul I ale respectivilor angajati, precum si a bloggerilor parteneri implicati in promovarea competitiei.
2.3. Inscrierea in competitie implica acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
2.4. Pentru a fi considerati eligibili, participantii se vor inscrie in competitie in perioada si conform procedurii prezentate mai jos.
2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la competitie oricarui blog care prezinta continut licentios sau cu un explicit caracter amenintator, abuziv, instigator, de hartuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri si/sau drepturilor omului, in general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, in particular. Totodata, organizatorul are dreptul de a refuza inscrierea in Spring SuperBlog 2017 sau a dispune excluderea din competitie a oricarui participant care a incalcat prevederile regulamentului sau a demonstrat rea-vointa in relatia cu Organizatorul si/sau sponsorii ori partenerii SuperBlog in editiile anterioare ale competitiei, prin actiuni incluzand, dar nelimitandu-se la stergerea de pe blog a articolelor participante dupa incheierea jurizarii ori excluderea linkurilor introduse initial, injurii, calomnii etc.
2.6. Participantii minori (14-18 ani) vor fi admisi in competitie exclusiv cu acordul explicit al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, comunicat pe adresa oficiala de e-mail a Organizatorului, superblog@swissplan.biz. In acest caz, eventualele premii castigate de participantii minori in cadrul competitiei se vor expedia pe numele parintilor / tutorilor acestora.
2.7. Toate articolele inregistrate de catre participanti in competitie trebuie sa fie redactate in limba romana.
 
SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR
 
3.1. Participantii au urmatoarele drepturi:
 • sa participe la competitie in mod gratuit;
 • sa castige premii si/sau alte beneficii in functie de implicarea lor si de rezultatele obtinute in cadrul competitiei;
 • sa fie informati in privinta validarii inscrierilor precum si cu privire la orice alt aspect referitor la desfasurarea competitiei si la participarea lor in cadrul acesteia;
 • sa foloseasca in mod corect titulatura de participant sau finalist Spring SuperBlog 2017 in scop promotional (afisare pe blogul propriu, materiale de prezentare etc.);
 • sa adere si sa fie acceptati in comunitatile online dedicate participantilor la competitie, cu conditia de a respecta regulile de functionare ale acelor comunitati;
 • sa-si exprime liber opinia referitor la competitie, in limitele unui limbaj respectuos si ale unei atitudini decente;
 • sa se retraga in orice moment din competitie;
 • sa accepte sau sa refuze premiile castigate in cadrul competitiei.
3.2. Participantii au urmatoarele obligatii:
 • sa respecte regulamentul competitiei, deciziile oficiale ale juriului si ale organizatorului;
 • sa completeze corect toate datele solicitate obligatoriu in formularul de inscriere;
 • sa nu angajeze numele competitiei, al organizatorului, sponsorilor sau partenerilor media in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
 • sa puna la dispozitia organizatorului sau a juriului, in cazul unor solicitari specifice, documente suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor din formularul de inscriere;
 • sa respecte organizatorul, sponsorii, partenerii media si pe ceilalti concurenti din cadrul competitiei, sa se comporte si sa comunice in mod civilizat cu toate partile implicate in competitie;
 • sa publice, in articolele inregistrate in cadrul competitiei, exclusiv materiale proprii, redactate special pentru Spring SuperBlog 2017;
 • sa mentina nemodificate articolele dedicate competitiei, pe blogul propriu, minimum 1 an calendaristic de la data publicarii acestora.
3.3. Participantii isi asuma responsabilitatea si raspund legal pentru toate articolele, mesajele, comentariile si actiunile pe care le comunica respectiv intreprind in cadrul competitiei sau in legatura cu aceasta, in relatia cu organizatorul, sponsorii si partenerii media ai acesteia, precum si cu orice terta parte.
3.4. Orice comunicare a organizatorului catre participanti se va face la datele de contact cu care acestia s-au inscris in competitie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea daca participantii isi inregistreaza gresit datele de contact si, din acest motiv, nu primesc instiintarile acestuia. Pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice, participantii sunt sfatuiti sa ia legatura cu Organizatorul la adresa superblog@swissplan.biz.
3.5. Prin inscrierea in competitie, participantii accepta sa primeasca notificari prin email privind activitatea lor in cadrul Spring SuperBlog 2017 si instiintari de potential interes pentru toti participantii. Totodata, pentru a fi la curent cu lansarea probelor noi, participantilor li se recomanda sa se aboneze la feedul RSS al site-ului www.super-blog.eu. Pentru a se asigura ca primesc toate e-mailurile de la organizator, participantilor li se recomanda adaugarea adresei de mail superblog@swissplan.biz in lista de contacte.
3.6. Nerespectarea uneia sau mai multor obligatii prevazute in prezentul Regulament constituie motiv de excludere a respectivului participant din competitie si retragerea eventualelor premii castigate de acesta, premii ce vor putea fi oferite altor participanti la competitie, in ordinea punctajelor obtinute de acestia.
 
SECTIUNEA 4. LOCUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI

4.1. Toate informatiile necesare bunei desfasurari a competitiei vor fi publicate pe site-ul www.super-blog.eu.
4.2. Dupa redactarea si publicarea articolelor destinate competitiei pe blogurile proprii pe baza informatiilor si cerintelor mentionate la fiecare proba, participantii le vor inregistra in contul personal din platforma de jurizare dedicata SuperBlog, pentru a fi evaluate si notate de catre juriu.
 
SECTIUNEA 5. DURATA COMPETITIEI

5.1. Competitia Spring SuperBlog 2017 se desfasoara in intervalul 1 martie –  20 aprilie 2017.
5.2 Cei care doresc sa participe la competitie se pot inscrie si isi pot inregistra articolele pentru competitie oricand pe durata acesteia. Articolelor inregistrate in competitie la probele al caror termen-limita a expirat inainte de momentul inregistrarii respectivelor materiale li se vor aplica automat penalizari, in functie de durata intarzierii.
 
SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI
 
Inscrierea in competitie:

6.1. Fiecare participant se poate inscrie in competitie cu un singur blog, incepand cu data de 23 februarie 2017 si pana la data la care se incheie Spring SuperBlog 2017, respectiv 20 aprilie a.c.. Inscrierea unui participant in competitie este considerata valida doar daca participantul in cauza a completat corect si complet formularul dedicat de pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu, si a primit un e-mail de confirmare in acest sens, la adresa inregistrata in respectivul formular. Toate blogurile acceptate in competitie vor fi publicate pe pagina dedicata (Participanti) din www.super-blog.eu.
6.2. Dupa ce au luat la cunostinta prevederile Regulamentului, participantii isi vor anunta participarea la Spring SuperBlog 2017 intr-un articol pe blogul cu care se inscriu in competitie, urmand sa introduca link-ul spre respectivul articol in formularul de inscriere de pe www.super-blog.eu.
6.3. Informatiile solicitate participantilor in vederea inscrierii in competitie sunt urmatoarele: numele complet, adresa de e-mail, adresa de domiciliu corecta si completa si un numar de telefon valabil, adresa blogului si linkul articolului prin care participantul respectiv isi anunta public, pe propriul blog, inscrierea in competitie. Totodata, inscrierea in competitie implica, in mod obligatoriu, faptul ca participantul a luat la cunostinta regulamentul competitiei si accepta conditiile de participare. Lipsa oricareia dintre informatiile mentionate nu permite aprobarea participantului in competitie.
6.4. Dupa validarea inscrierii, devine activ contul de participant din platforma jurizare.super-blog.eu, iar de la 1 martie 2017, cand incep sa se lanseze probele competitiei, concurentii isi pot inregistra articolele pentru probele la care doresc sa participe.
6.5. In cazul in care participantului aspirant i se refuza inscrierea in competitie sau este eliminat pe parcursul competitiei, indiferent din ce motiv, nu (mai) poate participa. Eventualele articole pe care acesta le redacteaza si publica pentru probele propuse in cadrul competitiei nu vor fi luate in considerare si jurizate. Implicit, respectivul blogger nu este indreptatit la statutul de participant in competitie, nici la premii ori alte beneficii rezervate participantilor.
 
Publicarea si comunicarea probelor de blogging propuse in cadrul competitiei:

6.6. Probele Spring SuperBlog 2017 pot fi propuse de catre sponsori, parteneri si/sau organizatorul competitiei si vor fi lansate in zilele de luni, miercuri, vineri. Pentru fiecare proba, participantii au la dispozitie 7 zile calendaristice sa-si inregistreze articolele in competitie, intarzierile urmand a fi penalizate potrivit prevederilor prezentului Regulament.
6.7. Toate probele lansate in cadrul competitiei, precum si informatiile si/sau materialele necesare participantilor in vederea redactarii articolelor, vor fi publicate pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu.
6.8. Participantii la competitie vor fi informati privind lansarea noilor probe si/sau a altor informatii de interes si pe canalele suplimentare de comunicare si promovare, precum pagini dedicate in retele de socializare, emisiuni radio etc. Participantii au dreptul, dar nu si obligatia de a adera la respectivele comunitati online si/sau de a le urmari activitatea, respectiv de a asculta sau participa activ la respectivele emisiuni.
6.9. Toate probele competitiei sunt optionale. Pentru a obtine insa calificativul de finalist Spring SuperBlog 2017, este necesara participarea la toate probele competitiei. Implicit, finalistii se vor califica la premiile suplimentare, in bani, produse si/sau vouchere, in functie de locul obtinut in clasamentul final.
6.10. In mod exceptional, se pot lansa probe suplimentare, cu premii extra-concurs, care nu influenteaza clasamentul final al competitiei. In acest caz, organizatorul va preciza explicit conditiile probelor respective.
 
Redactarea si inregistrarea articolelor participante in vederea jurizarii:

6.11. Pe masura ce sunt lansate probele de blogging din cadrul competitiei, participantii isi vor redacta si publica pe blogul cu care s-au inscris in competitie articolele, in conformitate cu cerintele formulate de sponsori si organizator in articolul care anunta oficial proba respectiva pe site-ul competitiei. Participantii vor mentiona in fiecare articol dedicat competitiei ca acesta a fost scris pentru Spring SuperBlog 2017 (de exemplu, la finalul textului). Dupa inregistrarea articolelor in platforma, nu este permisa modificarea continutului acestora.
6.12. Pentru fiecare proba lansata in cadrul competitiei, participantii pot inregistra, in vederea jurizarii, un singur articol, redactat in limba romana. Sunt acceptate in competitie atat articolele redactate cu semnele diacritice specifice limbii romane, cat si cele care nu respecta aceasta norma. Daca nu se mentioneaza limita minima sau maxima a numarului de cuvinte / caractere in redactarea articolelor, alegerea in acest sens apartine exclusiv participantilor.
6.13. Dupa redactarea si publicarea articolelor pe blogul propriu, participantii vor accesa platforma jurizare.super-blog.eu utilizand datele de acces validate la momentul inscrierii in competitie si isi vor inregistra linkul si continutul articolului corespunzator probei respective pentru ca juriul probei sa le poata evalua si nota articolele.
 
Termenul limita:

6.14. Pentru fiecare proba lansata in cadrul competitiei, participantii au la dispozitie 7 zile calendaristice pentru a-si redacta, publica pe blog si inregistra articolele in platforma de jurizare. Eventualele exceptii de la aceast? regula (de exemplu, termenele care cad in perioada Pastelui) vor fi explicit mentionate in briefurile respectivelor probe.
6.15. Pentru fiecare zi de intarziere (orice intarziere, de pana la 24 de ore) se va aplica automat o penalizare de 10 (zece) puncte din nota acordata de juriu, ce va fi afisata in platforma de jurizare, alaturi de punctajul initial aferent acordat de juriu.
6.16. Un participant poate intarzia inregistrarea unei probe maximum 9 zile de la expirarea termenului-limita aferent probei respective. Daca participantul intarzie inregistrarea articolului in platforma dedicata cu atat de multe zile incat penalizarile aferente atrag reducerea la minimum (0 puncte) a punctajului final, implicit nota la proba respectiva nu se mai ia in considerare in clasamentul final, dar participantul in cauza poate continua competitia.
 
SECTIUNEA 7. JURIZAREA

7.1. Jurizarea articolelor redactate de participanti va fi realizata de un reprezentant – fie angajat sau colaborator – al sponsorului care a propus proba respectiva in cadrul competitiei. Criteriile de jurizare a articolelor participante in competitie vor fi mentionate in cadrul fiecarei probe, odata cu proba propusa, materialele si cerintele aferente.
7.2. Juriul va acorda fiecarui articol participant in competitie o nota cuprinsa intre 10 si 100 de puncte, luand in considerare creativitatea si originalitatea articolelor, respectarea probei propuse, fluenta si coerenta in exprimare, corectitudinea gramaticala si ortografica, eventuale materiale suplimentare create si utilizate de participant pentru a-si ilustra ideile (imagini, inregistrari video, schite, desene, animatii, materiale audio etc).
7.3. Sponsorii vor juriza articolele inregistrate la fiecare proba in termen de 7 zile calendaristice, incepand din ziua urmatoare dupa expirarea termenului-limita al probei respective. Eventualele exceptii vor fi mentionate in briefurile probelor respective. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele situatii in care juriul nu respecta termenul de jurizare stabilit la probele sale.
7.4 Toate articolele inregistrate la o proba vor fi evaluate si notate de juriul probei respective, atata timp cat sunt online, chiar si in cazul in care participantii in cauza s-au retras intre timp din competitie. Daca articolele acestora indeplinesc conditiile cerute la proba respectiva, vor putea castiga premii pe baza materialelor inregistrate spre jurizare. De asemenea, conturile de utilizatori ale respectivilor participanti vor ramane active in platforma SuperBlog pana la sfarsitul competitiei si vor figura in clasamentul final.
7.5 In cazul in care cel putin 30% din participantii la o proba semnaleaza, prin contestatii valide si argumente obiective, eventuale nereguli in jurizare, organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita juriului in cauza sau sponsorului pe care acesta il reprezinta sa reevalueze toate articolele la proba respectiva.
 
Contestatiile

7.6. Participantii recunosc autoritatea juriului si se angajeaza sa-i respecte decizia, indiferent daca le este sau nu favorabila. Eventualele contestatii privind jurizarea vor fi insotite de argumente pertinente si/sau probe care sa sustina acuzatiile sau neregulile invocate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu trimite juriului contestatiile care nu respecta aceste cerinte.
7.7. Participantii pot contesta jurizarea doar pentru propriile articole inregistrate in competitie, in contul personal din platforma de jurizare SuperBlog, in termen de 48 de ore de la publicarea notelor pentru proba respectiva. Fiecare participant are dreptul la maximum 3 contestatii, la probe diferite, fiecare contestatie vizand o singura proba din competitie.
7.8. In urma contestatiei, articolul in cauza va fi reevaluat de catre juriu. Juriul are libertate deplina in (re)evaluarea si notarea articolelor participante la proba respectiva si nu este obligat sa-si argumenteze deciziile.
7.9. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru cazul in care juriul nu raspunde la contestatie sau raspunsul nu il multumeste pe participantul petent. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge mesajele irelevante, injurioase sau obscene adresate juriului.
7.10. Toate contestatiile vor primi raspuns de la organizator in maximum 3 zile lucratoare, care se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare de la expirarea celor 48 de ore dedicate transmiterii contestatiilor.
 
SECTIUNEA 8. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

8.1. Pentru a se califica la premiile in bani si la cele suplimentare, participantii trebuie sa fie finalisti, adica sa parcurga toate probele competitiei, mentionate ca atare pe site-ul www.super-blog.eu.
8.2. Pe perioada de desfasurare a competitiei se vor acorda premii in bani si in produse sau vouchere, in valoare totala de peste 15.000 lei (RON), dupa cum urmeaza:
 
A. premii cash pentru primii trei finalisti, in ordinea punctajelor totale obtinute in competitie, astfel:
1. Locul 1 - 2000 lei (RON)
2. Locul 2 - 1000 lei
3. Locul 3 - 500 lei
In cazul egalitatii de punctaj intre finalistii clasati pe oricare dintre primele trei locuri sau intre al treilea si al patrulea, departajarea se va face in functie de momentul inregistrarii in competitie a ultimului articol dedicat Spring SuperBlog 2017, indiferent la ce proba, autorul celei mai prompte inregistrari avand prioritate.
 
B. Premii in bani, produse/servicii si/sau vouchere, oferite de catre sponsorii competitiei Spring SuperBlog 2017 primilor clasati la probele sponsorilor respectivi, conform specificatiilor comunicate la momentul lansarii probelor, precum si premii suplimentare oferite primilor 50 de finalisti.

8.3. Premiile in bani, produse si/sau vouchere acordate de catre sponsorii competitiei vor fi oferite direct castigatorilor, fiind inmanate personal sau expediate la adresa comunicata de acestia, fara intermedierea organizatorului. Premiile cash pentru primii trei finalisti vor fi acordate de catre organizator, fiind inmanate personal sau transmise castigatorilor prin mandat postal sau transfer bancar, pe baza unui contract de sponsorizare. Toate premiile se acorda castigatorilor dupa incheierea competitiei, pana la data de 31 mai 2017.
8.4. Premiile in produse si/sau vouchere vor putea fi inmanate personal finalistilor care vor participa la evenimentul de premiere organizat la finalul competitiei. Participarea la evenimentul de premiere nu influenteaza acordarea premiilor, cei absenti urmand sa-si primeasca premiile castigate ulterior, in maximum 60 de zile calendaristice de la publicarea clasamentului final si a listei premiilor ce revin fiecarui finalist, dar nu mai tarziu de 31 mai 2017.
8.5. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
8.6. Premiile revin doar castigatorilor desemnati si pot fi transmise unor terte persoane doar in conditiile prevazute de lege.
8.7. Organizatorul si sponsorii competitiei au dreptul sa refuze onorarea premiilor in cazul in care se dovedeste ca acestea au fost obtinute prin frauda.
8.8. Participantii care au fost exclusi din competitie ca urmare a nerespectarii uneia sau a mai multor obligatii prevazute in prezentul regulament nu-si vor primi eventualele premii castigate pe parcursul competitiei. Premiile astfel anulate vor putea fi oferite altor participanti in cadrul competitiei, in ordinea punctajelor obtinute de acestia.
8.9. Refuzul de a primi premiile sau imposibilitatea de contactare a castigatorului, indiferent de motiv, da dreptul juriului sa desemneze alt castigator dintre participanti. De asemenea, premiile neridicate de castigatori, indiferent de motiv, nu vor fi reexpediate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care premiile nu ajung la destinatie sau sunt distruse in timpul manipularii sau livrarii de catre societatea de posta sau curierat.
8.10. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura legate de premii, care nu cad in sarcina organizatorului sau a sponsorilor, revin in exclusivitate castigatorilor.
 
SECTIUNEA 9. DREPTUL DE AUTOR

9.1. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care lucrarile inscrise in competitie contin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care incalca drepturile de autor, intreaga raspundere apartinand participantului care a inscris lucrarea in competitie.
9.2. Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natura incluse de participanti in articolele publicate pe blogul propriu in cadrul competitiei vor mentiona, in mod explicit si obligatoriu, sursa respectivelor materiale. Prezentarea intocmai (copy-paste) a informatiilor oferite de sponsori si/sau organizator pentru probele competitiei nu este permisa decat cu mentionarea sursei.
9.3. In cazurile in care articole inscrise in competitie redau ca atare fragmente preluate, partial sau integral, fara mentionarea sursei, oricare ar fi aceasta, autorii respectivelor articole vor fi sanctionati, in functie de gravitate, cu avertisment si reducerea notei cu punctajul aferent criteriului originalitate/creativitate, iar in caz de abateri repetate, chiar cu excluderea din competitie, decizia in acest sens apartinand organizatorului, care poate solicita in acest sens, pe langa opinia juriului, si votul unuia sau mai multora dintre partenerii competitiei.
9.4. Participantii consimt sa le fie preluate materialele, integral sau partial, obligatoriu cu mentionarea sursei, in orice materiale referitoare la competitie, de catre organizator si de catre oricare sponsor sau partener media al competitiei, in vederea promovarii acesteia.
 
SECTIUNEA 10. INCETAREA COMPETITIEI

Competitia poate inceta subit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta competitie. In acest caz competitia va putea fi reluata odata cu incetarea situatiei de forta majora sau a imprejurarilor care au cauzat intreruperea competitiei.
 
SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. SC SWISSPLAN.BIZ SRL are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 19917 din 05.05.2011.
11.2. Prin inscrierea la competitiei, participantii se declara de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de catre organizator, a datelor lor cu caracter personal, in scopul desemnarii castigatorilor. Orice folosire a acestor date in scop de reclama, marketing si publicitate se va face doar in conformitate cu dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite angajatilor si/sau colaboratorilor organizatorului si a partenerilor acestuia implicati in derularea competitiei si pot fi dezvaluite si unor imputerniciti ai Operatorilor, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor. Dupa incheierea campaniei si desemnarea tuturor castigatorilor, datele vor fi arhivate (organizatorul poate dispune arhivarea acestor informatii doar pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de prezenta competitie, precum si de reglementarile in domeniu), iar prelucrarea datelor se va face in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
11.3. Participantii, respectiv reprezentantii lor legali, au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere, urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata. Cererile participantilor vor fi transmise la sediul societatii organizatoare SwissPlan.biz S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165. In cerere participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. SwissPlan.biz S.R.L va comunica masurile luate in baza cererii primite in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
11.4. Tuturor participantilor la competitia Spring SuperBlog 2017 le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
11.5. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.
11.6. In conformitate cu dispozitiile legale in domeniu, organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei pe site-ul competitiei si/sau in materialele de promovare a acesteia sau in alte materiale realizate pentru a servi la buna desfasurare a competitiei.
11.7. Organizatorul nu are obligatia de a proteja confidentialitatea informatiilor cuprinse in materialele trimise de participanti spre jurizare, respectiv articolele participante la competitie.
 
SECTIUNEA 12. CLAUZE FINALE

12.1. In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfasurarea acestei competitii, organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.
12.2. Orice intrebare sau nelamurire referitoare la aspectele mai sus-mentionate si la competitie, in general, pot fi sesizate organizatorului la adresa de e-mail superblog@swissplan.biz.
12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu.
12.4. Inscrierea in competitie implica automat acceptarea termenilor si conditiilor prezentate in regulament.